Nuorten pahaan oloon kannattaa hakea apua

Nuorten pahaan oloon liittyy suurin osin masennusta. Nuorten masennus pitäisi ottaa tosissaan ja eri ikäiset voivat olla masentuneita, sillä ikä ei määritä sitä, mitä kokee elämässään. Masennuksesta kärsii jopa 5-7% suomalaisista. Masennusta voi aiheuttaa koulukiusaaminen, huono perhesuhde, eroaminen kumppanista, syrjintä, nettikiusaaminen ja läheisen kuolema. Masennuksen oireisiin kuuluu unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet, vaikeus ryhtyä tekemään asioita, liika nukkuminen, öiset heräilyt, liikkeiden ja mielen hidastuminen, ilon kokemisen puute, voimakkaat syylisyyden tunteet, arvottomuuden tunne, itsetunnon lasku, vetäytyminen ihmissuhteista sekä negatiiviset ajatukset muista ihmisistä.
Masennusta sairastaessa henkilö saattaa kokea myös ruokahalun vähenemistä ja kuolemaan liittyviä ajatuksia.
Masennuksia on eri vaikeusasteita joihin on omat hoitokeinot. Vaikeusasteita : lievää masennusta, keskivaikeaa masennusta, vaikeaa masennusta ja psykoottista masennusta.  Masentunut henkilö pelkää tulevaisuutta. Hän pelkää myös hakea apua.
Apua kannattaa aina hakea ajoissa, jotta masennus ei pahentuisi. Masentuneilla henkilöillä voi olla tapana satuttaa itseään, mikä voi vain pahentaa tilannetta. Lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa on hyvä hakea vertaistukea ja ammattiapua. Henkilölle voidaan määrätä masennuslääkket masennuksen vaikeustasosta riippuen pakollisina. Vakavaan ja psykoottiseen masennukseen saattaa saada apuna sähköhoitoa, mutta psykoottiseen masennukseen voidaan määrätä myös psykoosilääkkeitä. Masennuslääkkeiden käyttö pitää muistaa aina lopettaa lääkärin ohjeiden mukaan.
Apua kannattaa aina hakea!

https://www.vastaamo.fi/masennus/#hoitoa