Suomen viisi uhanalaisinta nisäkästä

Suomessa on paljon uhanalaisia eläimiä, joista osa ihmisistä ei edes tiedä mitään.

Haastattelimme Järnefeltin yläkoulun oppilaita ja opettajia kyseisestä aiheesta. Kysyimme seitsemältä henkilöltä, mitkä heidän mielestään ovat Suomen 5 uhanalaisinta nisäkästä. 

Vastaukset:

Saimaannorppa: 6 

Ahma: 4

Naali: 3

Susi: 3

Liito-orava: 3

Karhu: 2

Sopuli: 2

Majava: 2

Kuusipeura: 1

Lumikko: 1

Villisika: 1

Saukko: 1

Siili: 1

Vesikko (kuollut Suomesta kokonaan): 1

Pesukarhu: 1

Euroopan-majava: 1

Ilves: 1

Riikinkukko (ei nisäkäs): 1

Monien näiden eläinten elämänlaatuun liittyy myös ilmastonmuutos, esimerkiksi naali, joka asuu pohjoisessa, kärsii yhä lämpimimmistä ja lämpimimmistä talvista. Vuonna 2020 jopa 11,9% Suomen eläimistä on arvioitu uhanalaisiksi. Tästä prosentista noin 25% ovat nisäkkäitä. Eläinten uhanalaisuuteen on useita syitä ja niitä on hankala listata.

naali

 Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs. Se on pieni koiraeläin. Niitä tavataan Suomessa pohjoisimmilla tunturialueilla. 1800-luvulla naali oli aika runsaslukuinen, mutta 1900-luvun alkuun mennessä metsästys hävitti ne maastamme lähes kokonaan. Naaleja on tällä hetkellä Suomessa n. 6-12 yksilöä.

saimaannorppa

 Saimaannorppia on noin 410 yksilöä Suomessa. Saimaannorpat ovat erittäin uhanalaisia, koska ne metsästettiin melkein sukupuuttoon 1900-luvulla. Ne ovat myös vaarassa lumen ja jään sulamisen takia. 

ripsisiippa

 Ripsisiippa on erittäin uhanalainen lepakkolaji, eikä niiden tarkkaa lukumäärää tiedetä. Uhanalaisuus johtuu siitä, että puut lahoavat, niitä häiritään ja liikenne ajaa ne pois niiden asuinpaikoiltaan. 

susi

 Susia on Suomessa tällä hetkellä noin 185-205 yksilöä. Susi on erittäin uhanalainen laji. Susi rauhoitettiin vuonna 1973, koska sitä metsästettiin liikaa. Suden olot ovat tällä hetkellä vielä huonommat ilmastonmuutoksen myötä.

ahma

 Ahma on suurin näätäeläimemme. Niitä on Suomessa noin 270-300 yksilöä. Vuosina 1978 – 2006 ahmapopulaation vuotuinen kasvu oli vain 4,7%.Ahman uhanalaisuus johtuu paljosta metsästyksestä, ja ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutteista sen elinympäristöön.

Lähteet: 

https://wwf.fi/elainlajit/susi/

http://suurpedot.fi/suojelu-ja-metsastys/suojelu/suurpetojen-uhanalaisuus.html

https://yle.fi/uutiset/3-8616006

http://tunturisusi.com/uhanalainen.htm#

http://luontoliitto.fi/susiryhma/susitietoa/susikannan-elinvoimaisuus

http://wwf.fi/elainlajit/naali/

https://www.iucnredlist.org/

https://www.sll.fi/2019/07/15/luonnonsuojeluliiton-lapin-piiri-valitti-ahman-tappoluvista/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ripsisiippa

https://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/

https://wwf.fi/elainlajit/ahma/#uhat

http://www.suurpedot.fi/lajit/ahma.html